Utbildningar

Vägen till fler kunder och därmed ökad försäljning går genom företagets viktigaste tillgång: Medarbetarna!

Motivation, engagemang och medvetenhet får företaget att växa!

Bra produkter/tjänster i kombination med stor kunskap och ett professionellt agerande går hand i hand. Att ständigt förbättra engagemang, motivation, medvetenhet och kunskap, är lika självklart som att vidareutveckla produkter och tjänster. Företagets medarbetare är företagets representanter, säljare och kundvårdare!

Här finns både företagsspecifika och öppna utbildningar. Företagsspecifika utbildningar anpassas helt efter ditt företags önskemål och behov. Vid de öppna utbildningarna kan du anmäla dig, även om du kommer ensam från ditt företag. Här är det alltså deltagare från flera olika företag som går, vilket skapar värdefulla synergieffekter för dig och ditt företag.Kundskaffarnas utbildningar körs på flera orter i Sverige.