Sälj mer!

 

Utbildningens längd; 1 heldag

Här jobbar du med konkreta leads, med målsättning till avslut! I priset ingår 2 st coachtillfällen via mail alt telefon, inom 1 månad efter avslutad utbildning

Utbildningsavgift:

6000 exkl moms. Priset är inklusive lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. I priset ingår 2 st coachtillfällen via mail alt telefon, inom 1 månad efter avslutad utbildning.

Max deltagare: 10 st

Korta, praktiska inriktade föreläsningar varvas med diskussioner. Här jobbar du med konkreta leads, med målsättning till avslut.

Förfrågningar och anmälan görs på hemsidan alt e-post till katarina.halander@kundskaffarna.se. Du kan givetvis också ringa på tel: 0706-001659 

Bekräftelse skickas så snart din anmälan kommit Kundskaffarna AB tillhanda

Kallelse skickas ca en vecka innan utbildningsstart.

Betalningsvillkor, mot faktura, betalas innan urbildningsstart

Om avbokning sker senare än 10 dagar innan utbildningsstart debiteras hela avgiften.

Deltagarantalet är begränsat till 10 st

Kundskaffarna AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det skulle vara få 

deltagare anmälda. Likaså vid sjukdom av utbildningsledaren. Då återbetalas inbetalda utbildningsavgifter. 

 

Välkommen!

Katarina