Personlig marknadsföring!

 

Vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv. Lära dig att på ett bättre sätt kunna styra ditt agerande i olika situationer.

Utbildningslängd: 1 dag

Mål: Att öka din medvetenhet om dig själv som person och därigenom påverka din egen personliga marknadsföring. Korta, praktiskt inriktade föreläsningar varvas med diskussioner, rollspel och grupparbeten.

Utbildningsavgift: 5000 kr exkl momsPriset är inklusive lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Inklusive kursmaterial. Exklusive dokumentation. Moms tillkommer.

Förfrågningar och anmälan görs på hemsidan alt e-post till katarina.halander@kundskaffarna.se. Du kan givetvis även ringa på tel 0706-001659

Anmälan är bindande


Bekräftelse skickas så snart din anmälan kommit Kundskaffarna AB tillhanda. 
Kallelse skickas ca en vecka innan utbildningsstart. 
Betalningsvillkor, mot faktura, betalas före utbildningsstart. 
Om avbokning sker senare än 10 dagar innan utbildningsstart debiteras hela avgiften. 
Deltagarantalet per utbildning är begränsat till 10 st. 
Kundskaffarna AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det skulle vara få deltagare anmälda. Likaså vid sjukdom av utbildningsledaren. Då återbetalas inbetalda utbildningsavgifter.

 

Välkommen! 
Katarina