Framgångsrik försäljning och effektiv kundvård

3 dagar fördelade på 2+1

 

Vänder sig till dig som vill bli BÄTTRE och BÄSTpå försäljning inom B2B! 


Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du får nya bra kunder och hur du gör för att behålla dina bra gamla kunder. Här jobbar du med konkreta leads med målsättning till avslut.

I prset ingår 2 st coachtillfällen via mail eller telefon, inom 1 månad efter avslutad utbildning.

Mål: Att genom en målinriktad och aktiv försäljningsstrategi generera nya och bra kunder, samt vikten och betydelsen av långsiktiga kundrelationer.

Korta, praktiskt inriktade föreläsningar varvas med diskussioner, rollspel och grupparbeten.

Utbildningsavgift: 15 000 kr exkl moms. Priset är inklusive lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Inklusive kursmaterial. Exklusive dokumentation.

 

Förfrågningar och anmälan görs på hemsidan alt via e-post till katarina.halander@kundskaffarna.se. Du kan också ringa på tel 0706-001659.
Anmälan är bindande.

Bekräftelse skickas så snart din anmälan kommit Kundskaffarna AB tillhanda. 
Kallelse skickas ca en vecka innan utbildningsstart. 
Betalningsvillkor, mot faktura, betalas före utbildningsstart. 
Om avbokning sker senare än 10 dagar innan utbildningsstart debiteras hela avgiften. 
Deltagarantalet per utbildning är begränsat till 10 st. 
Kundskaffarna AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det skulle vara få deltagare anmälda. Likaså vid sjukdom av urbildningsledaren. Då återbetalas inbetalda utbildningsavgifter.

 

Välkommen! 
Katarina