Företaget

Kundskaffarna AB - en förlängning av ditt företags sälj-, markands- och utbildningsavelning!

Affärsidé:

"Hjälper andra företag att hitta, behålla och utveckla lönsamma kunder. 
Verktygen är kurser inom marknadsföring, försäljning, långsiktiga kundrelationer 
samt kundundersökningar och därmed förenlig verksamhet."

Historik

Katarina Hålander, grundare av Kundskaffarna AB,  har mer än 30 års erfarenhet inom marknadsföring, försäljning och kundvård.
Kundskaffarna har sedan starten fokuserat på att hjälpa sina kundföretag att skaffa nya, samt att behålla och utveckla bra lönsamma kunder.

Exempel på uppdrag är:

Organisationsutveckling och förändringsarbeten

Strategi och verksamhetsutveckling för företag och medarbetarna

Fokus på ledarskap, medarbetarna, sälj och kommunikation

Företagsspecifika och öppna utbildningar:

  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Kundvård/långsiktiga kundrelationer

Säljcoach o mentor inom försäljning

Strategi- och taktikrådgivare inom Marknadsföring & Försäljning
Rådgivare och stöd vid upprättande av Affärsplaner/marknadsplaner