Öppna utbildningar

Vid de öppna utbildningarna kan du anmäla dig, även om du kommer ensam från ditt företag. Här är det alltså deltagare från flera olika företag som går, vilket skapar värdefulla synergieffekter för dig och ditt företag.Kundskaffarnas utbildningar körs på flera orter i Sverige.

 

Företagsspecifika utbildningar

Utöver öppna utbildningar erbjuds också företagsspecifika utbildningar för företag i alla storlekar. De skräddarsys efter ditt företags behov - målsättning och anpassas givetvis efter deltagas kunskapsnivå och bakgrund. Detta ger en unik mix av utbildning, träning, support och uppföljning.

 

Dessutom kan ni själva bestämma var ni vill förlägga utbildningen. Detta kan innebära för ditt företag, om det läggs på hemmaplan, att ni slipper utlägg för resor och traktamenten etc.