Företagsspecifika utbildningar

 

Utöver öppna utbildningar erbjuds också företagsspecifika utbildningar för företag i alla storlekar. De skräddarsys helt efter ditt företags önskemål och behov - målsättning och anpassas givetvis efter deltagas kunskapsnivå och bakgrund. Detta ger en unik mix av utbildning, träning, support och uppföljning. Dessutom kan ni själva bestämma var ni vill förlägga utbildningen. Detta kan innebära för ditt företag, om det läggs på hemmaplan, att ni slipper utlägg för resor och traktamenten etc.